POMÁHÁME

Zde budeme uvádět organizace, kterým přispíváme. Jsou to prověřené neziskové sdružení, které povětšinou vede několik nadšených jednotlivců. Opravdu si zaslouží obdiv, protože většinu svého volného času a finančních prostředků věnují péči zvířatům, které to potřebují.

 

Pokud alespoň trochu můžete, přispějte i Vy. Tyto organizace většinou nemají jiný zdroj příjmů než dobrovolné příspěvky. Finanční dary lze odečíst ze základu daně a všichni obdarovaní Vám rádi vystaví potvrzení o převzetí daru, který potřebujete k odečtení z daní.

 

Většina útulků nepřijímá pouze finanční dary, ale jsou rádi i za materiální pomoc jako např. staré deky, povlečení, nádobí, použité zvířecí léky, krmivo apod. Budeme rádi když se společně s Vámi budeme moci podílet na částečném financování a běhu těchto sdružení.

 

V roce 2013 jsme kousek od nás náhodou objevili útulek občanského sdružení Mourek. Je téměř za barákem, takže máme nyní možnost pomáhat i přímo. Gábi chodí na občasné brigády a výpomocné práce a já pomáhám s aktualizacemi jejich webových stránek. Je to to nejmenší co můžeme udělat. Paní Krsková, která útulek obhospodařuje, dělá opravdu úžasnou práci. Zachránila, vyléčila a umístila již desítky možná stovky koček.

Sdružení:JARO Jaroměř

Číslo konta: 1181891379/0800

Logo Jaro JaromerZáchranná stanice pro divoce žijící zvířata. Drtivá většina zvířecích pacientů je zraněna či trvale zmrzačena různorodou lidskou činností. Je proto naši morální povinností se o takto postižené živočichy řádně postarat. Výstavbu a provoz záchranné stanice jsme zahájili v roce 1998. Stanice je řádným členem Národní sítě záchranných stanic. Ročně je přijato přes 450 poraněných živočichů, více jak polovinu po vyléčení navrátíme do přírody. Zvířecí pacienti jsou přijímáni z okresu Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Spolu se Záchrannou stanicí ve Vrchlabí zřízenou Správou Krkonošského národního parku se jedná o jediné podobné zařízení v Královéhradeckém kraji. Ročně stanici navštíví přes 2000 návštěvníků, kteří jsou informováni o nejčastějších příčinách poranění volně žijících živočichů. Zároveň se návštěvníci dozví, co všechno lze dělat, aby divoká zvířata měla s naší civilizací co nejméně potíží. Nejedná se o státní zařízení, stanice je provozována občanským sdružením.

Sdružení: Brněnský Max

Číslo konta: 2019755103/0800

V současné době pečuji o 86 kočiček a koťat depozitních a 34 kočiček venkovních. Denně miciny zbaští více jak 55 400gr konzerv, týdně 30 kg granulí. Měsíčně je třeba tuna steliva. Náklady jen na veterinární úkony a léky od počátku srpna 2011číní téměř 80 tisíc. Pečujeme o kočičky postižené a vážně nemocné, neléčitelně nemocným se snažíme život co nejvíce ulehčit, prodloužit dobrou péčí a umožňujeme důstojné dožití.
brnensky maxJak můžete pomoci: Vytvořením trvalého domova pro některého z našich svěřenců či jinou kočičku v naší inzerci. Pomocí některé z kočiček ve virtuální adopci. Finančním příspěvkem. Depozitováním koček /do jejich umístění či jen na pár dnů po kastraci/. Krmivo, léky, vakcinaci zajistíme. Vymazlováním koťat po ochytu či nálezu. Inzerováním koček na netu a vyhledáváním inzerátů zájemců. Jako pomocníci při odchytu /jde jen o dohled nad klecí/ či případný odvoz. Řekněte o nás svým známým. Ať ví, kam si přijít pro kočičku, až budou chtít svoji domácnost rozšířit o kočičího mazlíka. Při propagaci naší činnosti. Věnováním krmiva, které pomůže kočkám v depozitech či kočkám žijícím v brněnských ulicích. Věnováním diet pro nemocné kočky, na které bohužel nejsou finanční prostředky. Darováním dek, koberců a koberečků, čistících prostředků. Pomocí při úklidu kočičkám v depozitu. Organizační pomocí při akcích Plná miska. Vyhledáváním vhodných míst pro umístění sbírkových kasiček.

Sdružení: Srdcem pro kočky

Číslo konta: 234909954/0300

srdcem pro kockyO.S.Srdcem pro kočky vzniklo na základě aktivní péče o toulavá, týraná a opuštěná zvířata - především kočky, čímž jsme se také dostali do podvědomí lidí, kteří nás začali oslovovat za účelem pomoci a předávání zvířat do naší páče. Realizujeme své plány a aktivně se podílíme na ochraně a péči o opuštěná zvířata. O zvířata se staráme v domácím prostření našeho útulku, kde zvířatům poskytujeme od roku 2006 jak základní, tak i náročnou péči, dále kočkám poskytujeme vakcinaci a kastraci a hledáme jim nové domovy prostřednictvím informačních médií. Podporujeme také odpovědný vztah ke zvířatům a dobrovolnickou činnost v péči o zvířata. Rádi bychom se v ne poslední řadě zaměřili také na handicapovaná zvířátka s cílem hledání pro tato zvířata nových domovů. Po dohodě nás můžete kdykoliv navštívit s úmyslem osvojení zvířete, ale také za účelem nezávazné návštěvy a prohlídky našeho útulku - prozatímního domova pro opuštěná zvířata - především kočky. Pokud nastane situace, že si zvíře z našeho sdružení osvojíte a nadále již nebude možné se o ně postarat, kdykoliv přijmeme toto zvířátko zpět. Do nových domovů od nás odcházejí zvířata odčervená, vakcinovaná a dospělá pak navíc kastrovaná. Vlastníme Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat, pro sběr a neškodné odstraňování kadaverů zvířat v zájmových chovech Veterinární univerzity v Brně.

Sdružení: Svoboda zvířat

Číslo konta: 235379860/0300

svoboda zvirat

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Svoji činnost zahájila v roce 1994. Svoboda zvířat se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce. V rámci kampaní organizuje SZ petiční akce, demonstrace, připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení atd.

Sdružení: BONA kočičí útulek

Číslo konta: 169460096/0600

Soukromý útulek pro kočky Bona v obci Kozly vznikl v roce 2000, jako záchrana pro několik opuštěných kočiček a postupně se rozrůstal až do dnešní podoby. Jméno dostal po první kočičce, která se do útulku dostala. Poskytujeme přechodný domov nalezeným nebo týraným zvířatům. Azyl u nás naleznou i zvířata, o která se již jejich majitelé z různých důvodů nemohou starat. Příchozí zvířata jsou ošetřena, v případě nemoci léčena, očkována a kastrována. Pokud je to možné, snažíme se většinu kočiček umístit k novým majitelům. Bohužel ne každá kočička je umístitelná. Může to být způsobeno tělesným handicapem, stářím, nevyléčitelnou nemocí nebo “ne zrovna módní” barvou kožíšku. Častým problémem je i špatný psychický stav koček, které už díky svým předchozím zážitkům či životě ve volné přírodě navždy zůstanou plaché a už nikdy nenajdou důvěru k lidem. Tyto svobodomyslné kočky jsou vhodné jako “myšilovky” do hospodářských objektů. Budou Vám vděčné za plnou misku a nocleh pod střechou. Máte-li o takovou kočku zájem a chcete jí pomoci, kontaktujte nás prosím telefonicky a jistě se dohodneme. Nemáte-li možnost si nějakou kočičku vzít a přesto byste nějaké rádi pomohli, můžete si jí adoptovat na dálku.

Sdružení: Kočky SOS Hodonín

Číslo konta: 177627810/0600

Naším největším cílem je, kromě snížení počtu nechtěných a strádajících koček, najít těm, kterých se ujmeme, láskyplný domov. Propagaci našeho OS má na starosti Petra, která pro nás v roce 2005 začala inzerovat a v únoru 2006, kdy hrozilo, že naši činnost budeme muset kvůli finanční tísni ukončit, napsala článek na v Kočky-online.cz s prosbou o pomoc pro nás, na jejíž podnět se od kočkomilné veřejnosti vybralo cca 80 tis. Kč. Od té doby na dálku z Chýně u Prahy pravidelně referuje o naší činnosti na našich webových stránkách a od r. 2010 i na Facebooku. Též komunikuje se sponzory a shání nové, zprostředkovává pro Kočky prodeje kočičích šplhadel a bere si k sobě z hodonínských depozit některé z koček, které se z různých důvodů nedaří umístit.

Sdružení: Toulavé tlapky

Číslo konta: 216955754/0300

Toulavé Tlapky je organizace na ochranu zvířat, která působí na celém území ČR a v současné době je svým rozsahem činnosti největší organizací svého druhu. Mezi hlavní aktivity patří záchrana a pomoc v kauzách týrání zvířat, kdy řada chovatelů drží zvířata v příšerných podmínkách v obrovských počtech a neposkytuje jim ani základní péči. Těchto zvířat se os Toulavé Tlapky ujímá, léčí je a poté jim hledá náhradní domovy u lidí, kteří dokáží o zvíře zodpovědně pečovat. Sdružení spolupracuje s mnoha dalšími organizacemi nejen na ochranu zvířat, proto je možné zasáhnout v případech týrání zvířat velmi rychle a efektivně. Jelikož se nejedná o státní organizaci, je celá péče o zvířata a vše s tímto spojené hrazeno pouze z darů milovníků zvířat a z vlastních peněz členů organizace. Náklady na péči o zdecimovaná zvířata jsou tak obrovské, že je zapotřebí neustále prosit dobré duše o pomoc. Nejen finanční, ale i materiální (krmivo, stelivo, čistící prostředky, potřeby pro zvířata).

Sdružení: Kočičí naděje

Číslo konta: 4906049001/5500

kocici nadejeNaše zvířátka můžete podpořit posláním dárcovské sms. Dárcovskou SMS zašlete na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOCICINADEJE . Cena DMS je 30 Kč, Kočičí naděje obdrží 27 Kč. Pokud nás budete chtít podpořit dlouhodobě můžete přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK KOCICINADEJE na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Naše zvířátka můžete podpořit také vydražením předmětů na Aukru u prodejců kocici-nadeje a Xsipa01. Chcete - li pomoci kočičkám v naší péči materiálním darem, můžete pro ně nakoupit v uvedených e-shopech. Uvítáme především granulované krmivo (momentálně hlavně pro koťata), konzervy, podestýlky, toalety, přepravky a další potřeby pro kočičky. Kočičky určitě potěší i hračky, pelíšky a škrabadla. Děkujeme.

Sdružení: Kočky online

Číslo konta: =

Kocky-online

www.KOCKY-ONLINE.cz jsou internetové stránky určené milovníkům koček, hlavně koček domácích. Jejich cílem je pomoci kočičím útulkům nacházet domovy pro jejich dočasné svěřence a zároveň vytvořit místo, kde by si zájemce o kočku mohl vybrat svého budoucího domácího mazlíka z nabídky více útulků. Dále se snažíme o podporování a šíření myšlenek o etickém zacházení s kočkami - kastrace namísto topení koťat, zodpovědný přístup ke kočce v případě alergie atd. Svým návštěvníkům nabízejí Kocky-online.cz sdruženou nabídku koček z několika útulků – každé zvíře má v nabídce svou fotografii, základní údaje (věk, pohlaví, očkování, …) a podrobnou charakteristiku. Tato nabídka, ve které je možno vyhledávat podle různých kritérií, je dostupná na adrese www.opustene.kocky-online.cz.

Copyright © ZV 2011